ADO-G International

ADO-G Şirkətlər qrupunun 5 ölkədə nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir:

  1. Almaniya (germany@ado-g.com)
  2. Rusiya Federasiyası (russia@ado-g.com
  3. Gürcüstan (director@ado-g.ge)
  4. Qazaxıstan (director@ado-g.kz)
  5. Türkiyə (turkey@ado-g.com)

COPYRIGHT (C) ADO-G ŞİRKƏTLƏR QRUPU, 2014